(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 25 iulie 2013

Primarul Municipiului Săcele,
Având în vedere art. 39 alin. 2, alin. 3 şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele care va avea loc la data de 25.07.2013 ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piata Libertăţii nr.17, în sala de sedinţe, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

print