(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 02 decembrie - 1.87  |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 27 aprilie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al  Municipiului Săcele în  data de 27.04.2017, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, în sala de şedinte, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea programului de investiții al R.P.L.P. Săcele R.A.  pentru anul 2017  – inițiatori consilieri locali;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mst  lemn de foc  către  oficiul  parohial  al Parohiei Turcheș II, protopopiatul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 12 din 26.01.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali ai Municipiului Sacele, în decursul mandatului 2016 – 2020 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 18 m3,  lemn rotund rășinoase pentru industrializare, unui număr de două persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, însușirea raportului de evaluare a acestuia și aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Public Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice de RX-diagnostic cu un post fluoroscopie/grafie/tomografie, tip MERCURY 332, seria 1500 D/2004, către Spitalul Municipal Săcele, situat în str. Oituz nr. 54 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de închiriere în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele str. Viitorului nr. 7, identificat în C.F. 103201 Săcele, sub nr.top.7129/3/1/1, construcție și teren, în suprafață de 3.114 mp, cu destinația de grădiniță – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în C.F. 100655 Săcele, nr. cad.3501 în suprafață de 6000 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în C.F. nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR  – FILIALA BRAŞOV – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantității de 14 mc  lemn  rotund   rășinoase  pentru industrializare, cu diametrul la căpătul subțire >= 24 cm  către   Parohia Ortodoxă   Turcheș II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalului Public Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Amenajare intersecție DN1 km 160+040 cu strada Bunloc” din Municipiul Săcele-iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. (fosta R.A.G.C.P.S. Săcele) a imobilelor, aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele, care constituie Fondul Locativ – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Sacele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3000 de lei, în bugetul local al Mun. Săcele, cu destinația de premiere a sportivului Costache Radu care a obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale de atletism – iniţiator consilier local Sterpu Ciprian;
 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei în bugetul local al Mun. Sacele, cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor AS Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale de fotbal – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 59/23.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz  la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor și Competiţiilor -iniţiatori consilieri locali Ciprian Nițescu, Ciprian Sterpu și viceprimar Sorin Gâdea.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close