(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 26 octombrie 2017

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 26.10.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2017  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.102510 Săcele, nr. cad.102510, în suprafață de 314 mp, CF nr.102512 Săcele, nr.cad.102512,  în suprafață de 188 mp, CF nr.102513 Săcele, nr.cad.102513,  în suprafață de 1439 mp, CF nr.102515 Săcele, nr.cad.102515,  în suprafață de 117 mp și CF nr.102516 Săcele, nr.cad.102516, în suprafață de 285 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin (3) din OMDRAP nr.1851/2013 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de trecere, a terenurilor proprietate privată cu destinația de drum, în proprietatea publică a Municipiului Sacele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;

6. Diverse:

  • Informare  burse sociale și medicale pentru anul școlar 2017-2018;
  • Informare Organizația Națională Cercetașii României Filiala Brașov.
print