(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 16 mai - 0.46  |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 25 ianuarie 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 25.01.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuințe – Str. Nouă, Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161 din 26.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  Primariei Municipiului Sacele, modificată prin Hotărârea de Consiliul Local nr.  221/23.11.2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor legale necesare întocmirii unui nou amenajament silvic al fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, pentru perioada 2019-2028 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mijlocie, înscrisă în CF 114678 Săcele, proprietatea privată a Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru lemnul de foc destinat valorificării către populație, în anul 2018, provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabile- iniţiatori consilieri locali;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  realizat  între  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” – Baza Experimentală Săcele și  Municipiul Săcele  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de păşune (pajişte) „Găvana’”,  „Paltinul-Dosul lui Piele-Zănoguța’”,  „Tesla” și  ,,Capra Mijlocie”’, aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini, precum și a Contractului–cadru de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 de pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a patru cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 98, 108, 110, 186, 187 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2017– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 3.1 a Contractului de delegare nr. 1 din  03.2017 aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 23.03.2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație pentru cotele-părți din terenul  cu destinație de drum, reprezentând strada Rândunicii, din Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 16 unități locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită, conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu în ceea ce priveşte acordarea măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate de către rezidenții din Parcul Industrial Electroprecizia iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordinului nr. 2980 din 24 septembrie 2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu privire la rezidenţii din perimetrul Parcului Industrial Electroprecizia iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de cesiune de creanță între S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și U.A.T. Municipiul Săcele, avand ca obiect cedarea de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L., în favoarea U.A.T. Municipiul Săcele, a dreptului de creanță împotriva chiriașilor debitori ai imobilelor care s-au aflat în administrarea S.C. Servicii Săcelene S.R.L.  ( fosta R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. ), aflate în  proprietatea publică a Municipiului Săcele și care constituie Fondul Locativ iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Informare privind activitatea desfășurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul II al anului 2017;
 • Informare privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close