(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local din 25 iulie 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 25.07.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare – Str. Lanurilor, Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţă individuală”, strada Bereczki Anna, nr. 19, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 236/23.11.2017 „privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 49/22.02.2018 „privind  aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele – cartier Camping Apa Rece” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și Reabilitare strada Livezii” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ Reabilitare trotuare și accese strada Barajului ” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „Iso Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietelor de sarcini privind vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a unor terenuri situate în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism si aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a acesteia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 000 lei  cu destinaţia de „ajutoare de urgenţă“  familiilor cu domiciliul în Municipiul Sãcele, care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018 iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 99 din 26.04.2018 „privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului  Municipal Săcele”  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă a  Întreprinderii de locuințe și localuri Săcele asupra imobilului  cu nr.top 2739/1,2740/1- grădină de -489,60 mp, înscris în CF 104433 Săcele  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2018-2019 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit a 5 m3/ familie lemn rotund raşinoase pentru industrializare, pentru familiile cu domiciliul în Municipiul Sãcele care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018   iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 23. Diverse: Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrului I al anului 2018.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close