(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 24 august 2017

Convocare în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 24.08.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2017-2018 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” – inițiator d-l consilier local Mureșan Dan Marius;
  2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia, identificate în CF nr.109366 Săcele, nr. cad.109366, în suprafață de 130 mp și în CF nr.109233 Săcele, nr.top.7141/3/1/1/1/2, 7141/3/1/1/1/1/2, în suprafață de 76 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de închiriere, în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 52, identificat în CF nr. 104281 Săcele, sub nr.top.828, construcție și teren, în suprafață de 551 mp, cu destinația de școală- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de închiriere, în care Municipiul Săcele are calitatea de locatar și a prețului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2-4, identificat în CF nr.102333 Săcele, sub nr.cad.102333, construcție și teren, în suprafață de 1486 mp, cu destinația de școală- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2016 – 2017- iniţiatori d-nii consilieri locali Sorin Gâdea, Bălășescu Marius , Gheorghe Munteanu, Nicoleta Voicescu și Gheorghe Jitaru;
  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 125/30.05.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Public Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
print