(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23 noiembrie 2017

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 23.11.2017, orele 16,00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161/26.07.2017  privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unui cantități de 6,0 mc lemn de foc, numitului Scridon Ioan, pensionar silvic – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2018 iniţiatori consilieri locali;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 206 din 28.09.2017 pentru derularea proiectului „Săcelele Verde” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A și Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Municipiilor  din România iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele, pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul I iniţiatori consilieri locali: d-l Bălășescu Marius, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Jitaru Gheorghe, d-l Munteanu Gheorghe și d-l Gâdea Sorin;
 13. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor începând cu data de 1 ianuarie 2018 aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de închiriere și a anexelor, pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii și preluate de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a spațiului, echipamentelor și dotărilor aferente Dispensarului TB Săcele, inclusiv a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 94 din 25 mai 2006 privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a două terenuri în suprafață de 1,00 mp. situate în Municipiul Săcele, în vederea amplasării a două panouri publicitare tip back-light iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 200 din 28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local 168/24.08.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 170/24.08.2017 privind modificarea și completarea HCL nr.125/30.05.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 201/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
print