(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 21 ianuarie - 6.57  |  

Convocare în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ziua de 22 iunie 2017

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 22.06.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al ordinii de zi:

 

  • Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriilor începând cu data de 01 iulie 2017 pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele, în condițiile reglementate de Ordonanța de urgență nr. 30 din 05.04.2017 si de Hotărârea nr. 304 din 5 mai 2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale, DN1A”, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110125 Săcele, nr. cad.110125 în suprafață de 84 mp, CF nr.100468 Săcele, nr. cad.100468 în suprafață de 34 mp, CF nr.107743 Săcele, nr. cad.(1152/1-1153)/2, nr.top.3479/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 46 mp și CF nr.107431 Săcele, nr.cad.1982, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 761 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor (PAAR) al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a  numiților Nicolae Săvel, Nicolae Mioara, Bichir Gabriel- Marius, Bichir Elena-Claudia, Suciu Jutka, Biserica Penticostală Săcele prin reprezentant Gog Ioan, pentru terenul cu destinație de drum în suprafață de 2760 mp,  înscris în CF nr.113710 al localității Săcele, nr.cad. 113710 și terenul cu destinație de zonă verde în suprafață de 231 mp, înscris în CF nr.113709 al localității Săcele, nr. cad.113709- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidentele fiscale a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre aprobarea rectificarii Bugetului local, a Bugetului activitatilor finantate  integral din venituri proprii  pe anul 2017 si pentru aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close