(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Șef Birou Urbanism-Direcția Urbanism, prin promovare

Având în vedere prevederile art. 56 lit. d, ale art. 57 alin. 6  lit. a, ale art. 58 alin. 2 lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările si completările ulterioare, precum și prevederile art. 20 alin. 1, lit. c, ale art. 22 alin. 1 și 2, art. 26 alin. 1, lit. a, b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, Judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Șef Birou Urbanism-Directia Urbanism prin promovare, concursul  de promovare urmând a se desfăşura în cadrul instituției publice în al carei stat de funcţii este funcţia publică de conducere vacantă, repectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele.

1.ȘEF BIROU URBANISM

  1. a) Condiții generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  2. b) Conditii specifice :
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă, în domeniul construcțiilor industriale și civile,  arhitectură,  urbanism, sau ramura de științe inginerie civilă;

          Concursul  constă în următoarele etape :

  • selecția dosarelor;
  • proba scrisă se va susține în data de 24.07.2017 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va suțtine în data de 26.07.2017 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Săcele .

Bibliografie 

Actualizare 07.07.2017

Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef Birou Urbanism- Direcția Urbanism prin promovare, urmează a se desfășura în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici- București .
Data va fi stabilită ulterior.

print