(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupație funcție publică de execuție temporar vacantă

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Fond Funciar Registru Agricol Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, după cum urmeaza:

1.CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol Cadastru

  1. Conditii generale de participare: candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  2. b) Conditii specifice :
  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respective studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept,sau echivalentă;
  • vechime in specialitatea studiilor – 5 ani;
  • cunostinte operare pe calculator, nivel mediu;

 Concursul  consta in urmatoarele etape:

  • selectia dosarelor;
  • proba scrisa se va sustine in data de 29.09.2015 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele ,
  • interviul se va sustine in data de 01.10.2015 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 8 zile de la publicarea anuntului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele.

 Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se poate obţine de la  Compartimentul Resurse Umane.

print