(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții publice de execuție-Poliția Locală, Impozite și Taxe Locale, Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru

Avand in vedere prevederile art.56 lit.d), ale art.57 alin. (5)  lit.a), b) ale art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si( 2) art.26 alin.(2), lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Sacele din judetul Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante dupa cum urmeaza : inspector  clasa I, grad profesional  principal  de la  Compartimentul Urmarire Recuperare Debite din cadrul  Serviciului  Impozite si Taxe Locale, consilier  clasa I, grad profesional  asistent de la Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru, politist local clasa III, grad profesional principal de la Serviciul Ordine si Liniste Publica  Paza Obiective- Directia Politia Locala din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  după cum urmeaza:

COMPARTIMENTUL URMARIRE RECUPERARE DEBITE – SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE

Inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 post
 1. Conditii generale de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Conditii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic.
  • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani
 3. Bibliografie

SERVICIUL FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL, CADASTRU

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post
 1. Condiţii generale de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa  sau echivalentă în domeniul  silvicultură, agronomie, topografie  juridice sau administrative
  • vechime în specialitatea studiilor –  1 an
 3. Bibliografie

SERVICIUL ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PAZĂ OBIECTIVE

POLIŢIST LOCAL – clasă III, grad profesional principal
 1. Condiţii generale de participare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Condiţii specifice:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • vechime  în specialitatea studiilor  – 5 ani
 3. Bibliografie
 4. Concursul  constă în următoarele etape:
  • selecţia dosarelor
  • proba sportivă se va susţine în data  de   13.09.2018  ora 900 la Sala de sport din Cart.Stefan cel Mare ( doar pentru postul de poliţist local )
  • proba scrisă se va susţine în data de  14.09.2018 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
  • interviul se va susţine în data de 17.09.2018 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sacele.

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Actualizare 10.09.2018

Rezultate selecție dosare de înscriere: detalii AICI

Actualizare 13.09.2018

Rezultate proba sportivă: detalii AICI

Actualizare 14.09.2018

Rezultate proba scrisă: detalii AICI

Actualizare 18.09.2018

Rezultate interviu: detalii AICI

Actualizare 19.09.2018

Rezultate finale: detalii AICI

print