(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Concurs ocupare Funcţie Publică

I. Referent, clasa III, grad profesional superior. În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Direcţiei Economice.

   a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

   b)  Condiţii specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor –  9 ani;
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape;

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 28.10.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 •  interviul se va susţine în data de 30.10.2013 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal;
 6. Hotărârea de Guvern nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H. G. Nr.44/2004;
 7. Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.273/2006 privind finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal. Potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.43 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează  concurs în vederea  ocuparii funcţiei publice de execuţie vacantă temporară de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru din cadrul Direcţiei Urbanism .

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Conditii specifice :

 • studii superioare juridice de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 29.10.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
 • interviul se va susţine în data de 31.10.2013 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 19/1997 legea pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr.18/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului funciar nr.18/19914 şi ale Legii nr.169/1997;
 7. Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 9. Legea 16/1994 Legea arendării cu modificările şi completările ulterioare;
 10. H.G. 1632/29.12.2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014;
 11. Ordinul 95/21.04.2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
 12. H.G. 661/12.07.2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi completările ulterioare;
 13. H.G. 1334/19.08.2014 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinei şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare;
 14. Noul Cod Civil;
 15. Noul Cod de Procedură Civilă;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close