(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică temporară de execuţie

Potrivit art.43 alin.1 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str.Piaţa Libertăţii nr.17, organizează  concurs  în vederea ocupării funcţiei publice de executie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional Superior de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Direcţiei Economice:

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicata.

b) Condiţii specifice;

  – studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau studii medii economice absolvite cu diploma de bacalaureat

  – vechime în specialitatea studiilor -9 ani

  – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

    Concursul  constă în :

– selectia dosarelor

– proba  scrisă care va avea loc în data de 03.12.2014 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

– interviul se va susţine în data de 05.12.2014 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele  de înscriere se  pot depune  în termen de 8 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

print