(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție vacantăServiciul Impozite și Taxe Locale și Direcția Poliția Locală – Compartiment Protecția Mediului

Având în vedere prevederile art.56 lit.d), ale art.57 alin. (5)  lit.c) ale art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si( 2) art.26 alin.(2), lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare, Primăria Municipiului Săcele din județul Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale și Direcția Poliția Locală – Compartimentul Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

1.SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

     INSPECTOR, clasa I, grad profesional superior-1 post

  1. a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  2. b) Condiţii specifice :

       –  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, sau juridice;

       – vechime în specialitatea studiilor –  9 ani;

       – cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

BIBLIOGRAFIE – apasă pentru detalii

2.DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ -COMPARTIMENT PROTECȚIA  MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional superior -1 post

  1. a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b)  Condiţii specifice:

       – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

       – vechime în specialitatea studiilor –  9 ani;

       –  cursuri de specializare în domeniul mediului;

       –  cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

BIBLIOGRAFIE – apasă pentru detalii

            Concursul  constă în următoarele etape :

  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă se va susţine în data de 13.09.2016 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va susține în data de 15.09.2016 ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Pentru alte detalii privind Bibliografia de concurs email:  resurse_umane@municipiulsacele.ro sau tel. 0268/276164, int.105.

Actualizare 06.09.2016 orele 14:00

Rezultate  selectare dosare  de  înscriere: apasă pentru detalii

Actualizare 13.09.2016 orele 14:00

Rezulate proba scrisă – apasă pentru detalii

Actualizare 15.09.2016 orele 14:00

Rezultate finale – apasă pentru detalii

print