(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie temporar vacantă

Potrivit prevederilor art.43 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Impozite si Taxe Locale  din cadrul Direcţiei Economice.

INSPECTOR, clasă I, grad profesional principal

a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice, juridice,administraţie publică absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;
  • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

 Concursul  constă în urmatoarele etape :

  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă se va susţine în data de 06.04.2015 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va susţine în data de 08.04.2015 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

print