(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție-Biroul Investiții

Avand in vedere prevederile art.56 lit.d), ale art.57 alin. (5)  lit.c), ale art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si( 2) art.26 alin.(2), lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Sacele din judetul Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector din cadrul Biroului Investiţii- Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

Biroul  Investiţii- Direcţia Tehnică

1.Inspector, clasa I grad profesional superior

 a) Conditii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

 b) Conditii specifice :

         –  studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul tehnic, constructiilor industriale si civile, intretinere feroviara, drumuri si poduri.

           – vechime in specialitatea studiilor necesare functiei publice –  9 ani

 Concursul  consta in urmatoarele etape :

  • selectia dosarelor
  • proba scrisa se va sustine in data de 22 august 2017 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele ,
  • interviul se va sustine in data de 24 august 2017 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele .

Dosarele de inscriere continand inscrisurile prevazute in art. 49 si urmatoarele din HG 611/2008 precum si un curriculum vitae se pot depune in termen de 20 zile de la publicarea anuntului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele.

BIBLIOGRAFIE BIROU INVESTIȚII

Actualizare 17.08.2017

Selectare dosare de înscriere: apasă pentru detalii

Actualizare 22.08.2017

Rezultate proba scrisă: apasă pentru detalii

Actualizare 24.08.2017

Rezultate finale: apasă pentru detalii

print