(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5  lit.b, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.1, lit.c,  ale art.22 alin.1 si 2 ,art.26 alin.1, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam  nominalizarea  unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs si a unui  reprezentant pentru a face parte din comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea organizarii concursului pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă, după cum urmează :

1. INSPECTOR, cl.I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare CFP

a)    Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

b)  Conditii specifice :

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

– vechime in specialitatea studiilor –  5 ani

– cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

Concursul  consta in urmatoarele etape :

–  selectia dosarelor

– proba scrisa se va sustine in data de 29.10.2014 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele;

–  interviul se va sustine in data de 31.10.2014 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele;

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 zile de la publicarea anuntului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele;

NOTĂ: CONCURSUL SE AMÂNĂ PENTRU ZILELE DE 12-14 NOIEMBRIE 2014. Pentru informaţii suplimentare contactaţi Biroul Resurse Umane tel.0268/276164

Acte necesare pentru inscrierea la concurs:

 1)Cazier judiciar;

2) Curriculum vitae;

3) Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate studiilor necesare ocuparii functiei publice;

4) Copii: BI/CI, certificat de nastere si certificat de casatorie;

5) Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

6) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familia al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7) Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

8) Formular de inscriere la concurs (se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs).

 Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 Bibliografie:

  1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordinul 1954/2005, pentru aprobarea Calsificaţiei Indicatorilor;
  6. Ordinul 1792/24.12.2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordinul 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
  8. Ordinul nr.616/19.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora;
  9. Legea 82/1991-Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close