(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările si completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.1, lit.b,  ale art.22 alin.1 si 2,art.26 alin.2  lit a, lit.b  din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, vă solicităm  nominalizarea  a unui reprezentant  pentru a face parte din comisia de concurs şi a unui reprezentant pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor, în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţia Poliţia Localădin cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează :

1 Post Poliţist Local clasă III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Ordine si Linişte Publică

        a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Condiţii specifice

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime  în specialitatea studiilor  – 9 ani

–    cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasă I, grad profesional  principal din cadrul Biroului Circulaţie Rutieră

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată în domeniul ordine si siguranţa publică ,stiinţe juridice,  absolvite cu diplomă de licenţa;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

– cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasă III, grad profesional  principal din cadrul Biroului Circulaţie Rutieră

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)   Condiţii specifice:

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime în specialitatea studiilor – 5  ani

–   cunoştinţe de operare pe calculator – medii

1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Intervenţie

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată in domeniul ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an

– cunostinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasa III, grad profesional  superior din cadrul Compartimentului Intervenţie

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)   Condiţii specifice:

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime în specialitatea studiilor – 9  ani

–   cunostinţe de operare pe calculator – medii

1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Inspecţie Comercială

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată juridice, administraţie publică,economice absolvite cu diplomă de licentă;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

– cunostinţe operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului cu Atribuţii pe Linie de Evidenţă

          a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)   Condiţii specifice:

–    studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

–    vechime în specialitatea studiilor- 5  ani

–   cunostinţe de operare pe calculator – medii

 1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă  cu specializare in domeniul mediului, ştiinţe juridice

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an

– cunoştinte operare pe calculator, nivel mediu

1 POST Poliţist Local clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Disciplină in Construcţii Afişaj Stradal

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b)  Condiţii specifice :

– studii superioare de lungă durată cu specializare in domeniul construcţiilor industriale sau civile, şţiinţe juridice, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechime în specialitatea studiilor –  9 ani

– cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

Concursul  constă în urmatoarele etape :

–          selecţia dosarelor

–          probă sportivă se va susţine   în data  de   18.09.2014  ora 900 la Sala de sport din Cart.Stefan cel M are

–          proba  scrisă se va susţine în data de  22.09.2014 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

–          interviul se va susţine în data de 24.09.2014 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

Comisia  de concurs :

Membrii propuşi pentru a face parte din comisia de concurs:

1.Preşedinte : Ţaruş Nicolae Romeo director executiv în cadrul Direcţiei Poliţia Locală

2.Membru:  C.j.Robu Adrian şef Serviciu  Public Local de Evidenţa Persoanei

3.Membru :  Reprezentant ANFP

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

Membrii propusi pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor:

1. Preşedinte : C.j.Dascalu Carmen Bianca -şef  Birou  Contencios Administrativ

2. Membru  C.j. Dinita Ardeleanu Constantin -şef Serviciu Ordine şi Linişte Publica

3. Membru:  Reprezentant ANFP

Secretariatul comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor este asigurat de doamna Ursu Rodica, referent  în cadrul Compartimentului  Resurse Umane  care nu este membru al comisiei de concurs si soluţionare a contestaţiilor.

   Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită pentru concurs .  

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs :

Acte necesare pentru inscrierea la concurs , conform art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind dezvoltarea carierei functionarilor publici:

–         Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)

–         Curriculum vitae

–         Copia  actului de identitate

–         Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

–         Copia  carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta REVISAL care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

–         Cazierul judiciar

–         Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior  derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–         Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

–         Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard  stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.

Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale , care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close