(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier juridic din cadrul Biroului Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  dupa cum urmeaza:

1) Consilier juridic , clasa I, grad profesional principal 

 a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

   b)  Condiţii specifice:

 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept,  sau echivalenta;

 – vechime in specialitatea studiilor –  5 ani

 – cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

2) Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

    a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

      b)  Conditii specifice :

studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept,  sau echivalenta;

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an;

  – cunostinte operare pe calculator, nivel mediu;

    Concursul  constă în următoarele etape:

–  selecţia dosarelor

–  proba scrisă se va susţine în data de 02.09.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

–  interviul se va susţine în data de 04.09.2015 ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele.

Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

BIBLIOGRAFIE (aici)

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarelor pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

print