(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Concurs ocupare Funcţie Publică

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar al Municipiului Săcele. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 16 decembrie 2013 ora 10,00 proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III- a, (15 noiembrie 2013) la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. NR.1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si la nr.de telefon :0374.112.726

Ataşăm Ordinul Preşedintelui ANFP NR.3534/04.11.2013 pentru aprobarea conditiilor de participare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de  SECRETAR  al Municipiului Săcele, judeţul Braşov şi numirea comisiei de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Bibliografia pentru concursul  organizat  in baza Legii nr.188/1999 privind Statutul  Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in vederea organizarii concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de SECRETAR AL MUNICIPIULUI SACELE, clasaI, grad II: 

1. Legea nr.215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Legea nr. 161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
6..Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public local, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Legea nr.213/1998 privind bunurile  proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare
9. Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare
10.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
11.OG nr.27/2002 privind reglementarea  activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
12.OG nr.35/2002 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru de organizare  si functionare a consiliilor locale  cu modificarile si completarile ulterioare.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close