(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuțieCentrul Multicultural și Educațional

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi ale art.7 din HG nr.1027/2014 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011; Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17,  organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la CENTRUL MULTICULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL din cadrul aparatului de specialitate al primarului: apasă pentru detalii privind posturile scoase la examen/concurs.

Actualizare 23.09.2016, orele 16:00

Rezultate selectare dosare de înscriere: apasă pentru detalii

 

Actualizare 03.10.2016 orele 12:30

Rezultate proba scrisă: apasă pentru detalii

 

Actualizare 06.10.2016 orele 15:00 

Rezultate finale: apasă pentru detalii

print