(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție de pshiholog, servant pompier și conducător autospecială

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează: apasă pentru detalii

Actualizare: 

La concursul privind postul de Conducător Autospecială – 3  posturi din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele: 

  1. a) Condiţii specifice  de participare:
  •  studii generale;
  •  permis de conducere  categoria  C, B;
  •  vechime minim 3 ani;

Actualizare 04.05.2016

REZULTATE  SELECTARE  DOSARE  DE  ÎNSCRIERE pentru concursul organizat în perioada  10.05.2016-11.05.2016 în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuție vacante de PSIHOLOG, SERVANT POMPIER ȘI CONDUCĂTOR AUTOSPECIALĂ din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În urma verificării dosarelor de înscriere depuse în termenul legal, comisia de concurs constituita în baza dispoziției nr.783/15.04.2016 anunţă obţinerea următorului rezultat: apasă pentru detalii

Actualizare 12.05.2016 Rezultate finale

În baza borderourilor de notare a lucrărilor scrise şi a interviului pentru concursul organizat în perioada 10.05.2016-12.05.2016 în vederea ocupării funcţiiilor contractuale de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comisia de concurs constituită în baza dispoziției nr.783/15.04.2016  anunţă obţinerea următoarelor rezultate finale: apasă pentru detalii

print