(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie
BIROU ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, PAZĂ OBIECTIVE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE, județul BRAŞOV, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data de publicare a anunțului: 15.05.2023

Funcțiile publice scoase la concurs:

-Poliţist local, clasa III, grad asistent, BIROU ORDINE SI LINISTE PUBLICA, PAZA OBIECTIVE, CIRCULATIE RUTIERA  SI  EVIDENTA PERSOANELOR – 174468

– Poliţist local, clasa III, grad asistent, BIROU ORDINE SI LINISTE PUBLICA, PAZA OBIECTIVE, CIRCULATIE RUTIERA SI  EVIDENTA PERSOANELOR – 174486

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare:

– proba sportiva eliminatorie, sala de sport Cart. St cel Mare, mun.Sacele, jud. Brasov, 16.06.2023 10:00

Data, ora și locul desfășurării probei scrise

20.06.2023 10:00, Primaria municipiului Sacele

 

Perioada de depunere a dosarelor 15.05.2023 – 06.06.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 Pentru Poliţist local – 174468 – Clasa III, Grad asistent, BIROU ORDINE SI LINISTE PUBLICA, PAZA

OBIECTIVE, CIRCULATIE RUTIERA SI  EVIDENTA PERSOANELOR

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiții / competențe

– stare de sanatate corespunzatoare, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată Cu tematica: Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cu tematica: Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cu tematica : Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 1. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Cu tematica: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata; Cu tematica : Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata;
 1. Hotararea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale; Cu tematica : Aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale conform Hotararii de Guvern nr. 1332/2010
 1. Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica : Regimul juridic al contraventiilor conform Ordonantei de Guvern nr. 2/2001
 1. Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: Sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice conform Legea nr. 61/1991
 1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanleor, republicata; Cu tematica: Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor conform Legii 333/2003,
 2. Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata; Cu tematica: Protectia animalelor conform Legii nr. 205/2004
 3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: Aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001
 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, republicata; Cu tematica: Regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 55/2002
 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: Evidenta , domiciliul si actele de identitate ale cetatenilor romani conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005
 1. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica :Protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de serviciu ilicite conform Legii nr. 12/1990;
 1. Hotararea Consiliului Local nr. 59/2019 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; Cu tematica: Aprobarea Regulamentului privind masurile de buna gospodarire in Municipiul Sacele, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii conform Hotararii Consiliului Local nr. 59/2019
 1. Hotararea Consiliului Local nr. 247/2020 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele; Cu tematica: Aprobarea Regulamentului privind identificarea , ridicarea , transportul depozitarea si eliberarea vechiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sacele conform Hotararii Consiliului Local nr. 247/2020

 

Pentru Poliţist local – 174486 – Clasa III, Grad asistent, BIROU ORDINE SI LINISTE PUBLICA, PAZA

OBIECTIVE, CIRCULATIE RUTIERA SI  EVIDENTA PERSOANELOR

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiții / competențe

– stare de sanatate corespunzatoare, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată Cu tematica: Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cu tematica: Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cu tematica : Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 1. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Cu tematica: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata; cu tematica Cu tematica : Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata;
 1. Hotararea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale; Cu tematica : Aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale conform Hotararii de Guvern nr. 1332/2010
 1. Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica : Regimul juridic al contraventiilor conform Ordonantei de Guvern nr. 2/2001
 1. Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: Sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice conform Legea nr. 61/1991
 1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanleor, republicata Cu tematica: Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor conform Legii :333/2003;
 2. Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata; Cu tematica: Protectia animalelor conform Legii nr. 205/2004
 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: Aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001
 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, republicata; Cu tematica: Regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 55/2002
 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: Evidenta , domiciliul si actele de identitate ale cetatenilor romani conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005
 1. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica :Protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de serviciu ilicite conform Legii nr. 12/1990
 1. Hotararea Consiliului Local nr. 59/2019 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; Cu tematica: Aprobarea Regulamentului privind masurile de buna gospodarire in Municipiul Sacele, precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii conform Hotararii Consiliului Local nr. 59/2019
 1. Hotararea Consiliului Local nr. 247/2020 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele; Cu tematica: Aprobarea Regulamentului privind identificarea , ridicarea , transportul depozitarea si eliberarea vechiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sacele conform Hotararii Consiliului Local nr. 247/2020

Persoane de contact:

Posedaru, Monica, referent, 0786115503, monica.posedaru@municipiulsacele.ro

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R.

print