(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs – Compartiment Disciplina în Construcții

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  dupa cum urmeaza:

1.Poliţist Local clasă I, grad profesional superior din cadrul  Compartimentului Disciplina in  Constructii  -1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Condiţii specifice:

  • studii  universitare de licenţă  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul construcţiilor industriale şi civile.
  • vechime  în specialitatea studiilor  – 9 ani

                  Concursul  constă în urmatoarele etape :

  • selecţia dosarelor
  • proba scrisă se va susţine în data de  26.01.2018 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va susţine în data de 29.01.2018 ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografie

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarelor şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Actualizare 15.01.2018

Selectare dosare de înscriere: detalii AICI

Actualizare 26.01.2018

Rezultate proba scrisă, detalii AICI

Actualizare 29.01.2018

Rezultate finale, detalii AICI

print