(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

COMUNICAT PRIVIND DEPUNEREA ADEVERINȚELOR NECESARE LA A.P.I.A.

Ȋn vederea eliberării în termen a adeverinţelor necesare la A.P.I.A. persoanele interesate sunt rugate să depună cererile în funcţie de programarea de la A.P.I.A., mai exact cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data acestei programări.

Cererea se depune la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Centrul de Informare Cetățeni – Serviciul Fond Funciar, Registrul agricol, Cadastru, începând cu data comunicatului.

La cerere se va anexa copia actului de identitate.

print