(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Comunicat de presă „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Săcele

UAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează începând cu data de 11.08.2023 și finalizează cel mai târziu la data de 31.12.2024 proiectul cu codul F-PNRR-Dotari 2023-2181, intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Săcele”, finanțat prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I11/Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe \ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.; apelul de proiecte este gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învatamantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența al României și din fonduri naționale. Citește mai mult…

print