(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Codul Etic al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Săcele

Văzând prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (Standardul 1 „Etică şi integritate”), îÎn temeniul art. 63 alin. (1); art. 68 alin. (1); al art. 115 alin. (1) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 09.01.2015, se aprobă Codul Etic al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

print