(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Centru de colectare pentru aport voluntar

Primăria Municipiului Săcele își propune să înființeze un centru de colectare prin aport voluntar. Astfel, Consiliul Local al Municipiului Săcele a adoptat un proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Săcele”, în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3 – Managementul deșeurilor.

Activitățile propuse prin proiect vor cuprinde investițiile necesare înființării și dotării unui centru de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri (exemplu – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, etc.).

Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar la nivelul Municipiului Săcele, este în conformitate cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Braşov 2020-2025 și va fi amplasat pe raza administrativă a unității administrativ teritoriale respectând prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

print