(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Campanie permanentă de colectare îmbrăcăminte-încălţăminte

Primăria municipiului Săcele în colaborare cu Asociaţia Caritas Metropolitan Greco-Catolic demarează campania de colectare din rândul populaţiei, de îmbrăcăminte si încălţăminte sub formă de donaţii, având ca scop întărirea spiritului civic al comunităţii si de a pune bazele colectării de acest gen. Proiectul are o dimensiune socială si una ecologică. Această practică filantropică, constă in donaţii materiale şi acordarea de servicii sociale primare pentru persoanele vulnerabile şi expuse riscului de excluziune socială. Dimensiunea ecologică, constă într-un proces de pregătire si transformare în urma unei selectări a produselor textile (haine si încălţăminte), în produse de bază şi utilizarea lor în industrie ca materie primă.

Depuneţi îmbrăcăminte şi încălţăminte în containerele special amenajate în mai multe locaţii din municipiu.

Cart. EP –Parc bl. nr.20, Piaţa agro alimentară;

Cart.   Ştefan cel Mare –magazin Luca;

Cart.   Movilei –bl nr. 10

Baciu-staţie RAT;

Turcheş-staţie RAT

Cernatu-Biserica Adormirea Maicii Domnului

Participaţi cu simţ civic şi responsabil de întrajutorare a semenilor noştri şi cu simţ ecologic pentru protecţia mediului.

print