(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Aprobarea Regulamentului – acordarea de finanţare nerambursabilă Proiecte de asistență socială

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, începând cu data de 29.05.2023, pe site-ul Municipiului Săcele și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru proiectele de asistență socială.
  2. Raportul de specialitate la Proiectul de hotărare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru proiectele de asistență socială precum si referatul de aprobare. 
  3. Regulamentul  privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru proiectele de asistență socială.

Până la data de 12.06.2023, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ta Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă  este d-na Gubernat Mihaela.

print