(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Aprobare P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă, str. Câmpului – Pârâu Baciu – Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2002, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobat prin  HCL nr. 102/25.08.2011 începând cu data de 11.11.2013 pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afişate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea PUZ ,,Ansamblu de locuinţe şi baza sportivă, str. Câmpului-Pârâu Baciu, Săcele;
  2. Expunerea de motive şi Raportul de specialitate la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea PUZ ,,Ansamblu de locuinţe şi baza sportivă, str. Campului-Pârâu Baciu, Săcele “
  3. Memoriu General Plan Urbanistc Zonal “Ansamblu de locuinţe şi baza sportivă, str. Câmpului-Pârâu Baciu, Săcele “
  4. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,Ansamblu de locuinţe şi baza sportivă, str. Câmpului-Pârâu Baciu, Săcele „
  5. Piese desenate – Plan încadrare în zonă, situaţia existentă, reglementări urbanistice, regimul juridic al terenurilor .

Până la data de 13.12.2013 cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17,  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro

   Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – doamna Gubernat Mihaela.

print