(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț selecție partener în cadrul Proiectului Înființare Centru Socio-Medical în ZUM

UAT Municipiul Săcele, anunţă derularea procedurii de selecţie a unui partener din sectorul privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în  vederea elaborării, depunerii şi implementării unei cereri de finanţare pentru proiectul „ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ZUM’, în cadrul Apelului de proiecte „POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate” aferent POR 2014-2020, Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Anexe Proiect:

Anexa 1 – Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor generale de eligibilitate

Anexa 2 – Model Scrisoare de intenție

Anexa 3 – Model Fișă partener

Anexa 4 – Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților

Anexa 5 – Grilă de evaluare și selecție a partenerului

Actualizare 17.05.2021

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție

print