(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Anunț rezultate selecție dosare

Cu ocazia selectiei dosarelor pentru concursul organizat in perioada  02.09.2015-04.09.2015 în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacante de « consilier jurdic, clasa I, grad profesional principal » si « consilier jurdic, clasa I, grad profesional asistent » la Biroul Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele.

În conformitate cu prevederile art. 50 din HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs si solutionare a contestatiilor constituita in baza dispozitiei nr. 1606/10.08.2015, a procedat la selectia dosarelor de inscriere pentru a verifica indeplinirea conditiilor de participare la concursul organizat in perioada  sus aratata.

In urma analizarii dosarului depus, comisia de concurs a constatat :

  1. Conditiile generale de participare, potrivit art. 54 din L.188/1999 rep., modificata si completata

 sunt indeplinite;

Nota : Chima Geanina Ruxandra  are obligatia de a completa dosarul de concurs cu original cazierului judiciar, in termen de 5 zile lucratoare de la data selectie dosarului, sub sanctiunea prevazuta de art. 49 alin. 4 din HG 611/2008.

Conditiile specifice de participare:

  1. a)pentru functia publica vacanta de « consilier jurdic, clasa I, grad profesional principal » 
  2.  Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept, sau echivalenta:

– Gaman Alin Alexandru  poseda Diploma de Licenta seria S nr. 0053554;

– Chima Geanina Ruxandra  poseda Diploma de Licenta seria V nr. 0088417;

b)Vechime in specialitatea studiilor 5 ani

– Gaman Alin Alexandru  potrivit inscrisurilor depuse are o vechime in specialitatea studiilor  de 12 ani, 10 luni,;

  • Chima Geanina Ruxandra potrivit inscrisurilor depuse are o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani si 1 luna;

sunt indeplinite, astfel incat ADMITE  participarea la concurs/examen a d-lui Gaman Alin Alexandru si a d-nei Chima Geanina Ruxandra .

  1. pentru functia publica vacanta de « consilier jurdic, clasa I, grad profesional asistent » :
  2. a) Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept, sau echivalenta:

– Ṣoana Rares Nicolae poseda Diploma de Licenta seria C nr. 0023068;

b)Vechime in specialitatea studiilor 1 an

– Ṣoana Rares Nicolae potrivit inscrisrurilor depuse are o vechime in specialitatea studiilor  de 1 ani, 6 luni

sunt indeplinite, astfel incat ADMITE  participarea la concurs/examen a d-lui Ṣoana Rares Nicolae.

Contestatiile se pot depune conform legislatiei in vigoare in termen de 24 de ore de la afisare, la secretariatul comisiei

Presedinte: c.j. Bianca DASCALU – Sef Birou Contencios Administrativ

Membru: c.j. Odette GIRDAN – c.j. Birou Contencios Administrativ

Membru: Liliana SOLOVASTRU, responsabil procedura Reprezentant A.N.F.P.- Institutia Prefectului Brasov

Secretar comisie concurs,  Referent C.R.U Monica POSEDARU       

Afisat la sediul autorității în data de  26.08.2015 ora 10.00.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close