(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunţ rezultate contestaţie (proba scrisă)

În baza procesului-verbal încheiat azi 01.03.2016 de către comisia de soluționare a contestațiilor, nota finală în urma recorectării lucrării scrise  pentru concursul organizat în data de 26.02.2016, ca etapă a concursului pentru ocuparea funcţiilor  publice de  executie de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investitii, Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internationale, comisia de concurs anunţă obţinerea următorului rezultat:

1. Numele și Prenumele – NICUȘAN VIORICA

Punctaj proba scrisă – 46,00;

Punctaj contestație proba scrisă: 41,00

Rezultate proba scrisă – RESPINS;

 

Comisia de soluționare a contestațiilor

  1. Presedinte: C. Vaida Marcela la Biroul Investiţii I.D.P.F.I;
  2. Membru: C.j. Gaman Alin Alexandru  la Biroul Contencios Administrativ;
  3. Membru: Reprezentant ANFP-Adrian Enescu consilier Instituţia Prefectului;

 

 

Secretar comisie:  Roşu Laura

Afișat la sediul autorității  în data de 01.03.2016 ora 13 :30

print