(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț public

Municipiul Săcele, titular al proiectului ”Întocmire  studiu de fezabilitate și obținerea autorizației de construire pentru Extindere rețele de canalizare în cartierul BACIU pe str: Canalului, Al.I.Cuza, Dealului, Caraiman, Brazilor, Vâlcele, Horea, Crișan, Cloșca, De Mijloc, Cerbului, Verii, Izvoarelor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul  ”Întocmire  studiu de fezabilitate și obținerea autorizației de construire pentru Extindere rețele de canalizare în cartierul BACIU pe străzile: Canalului, Al.I.Cuza, Dealului, Caraiman, Brazilor, Vâlcele, Horea, Crișan, Cloșca, De Mijloc, Cerbului, Verii, Izvoarelor”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Săcele, cartierul BACIU pe str: Canalului, Al.I.Cuza, Dealului, Caraiman, Brazilor, Vâlcele, Horea, Crișan, Cloșca, De Mijloc, Cerbului, Verii, Izvoarelor

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.”

print