(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE reprezentată prin Primar Ing. Popa Virgil anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ÎN CARTIERUL GÂRCINI DIN MUNICIPIUL SĂCELE, JUD. BRAȘOV”, propus a fi amplasat în Județul Brașov, Municipiul Săcele, Str. Pajiștei, amplasament identificat prin CF nr. 120185 Săcele, nr. cad. 120185.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, Strada Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.”

print