(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunţ privind modificarea şi completarea Planului Urbanistic Zonal „CENTRU SATULUNG ETAPA I – SĂCELE”,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 09.04.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele au fost afişate documentele privind P.U.Z. Centru Satulung Etapa I Săcele – Etapa Elaborării Propunerilor P.U.Z. și R.L.U. aferent

Având în vedere adresa  Societăţi Comerciale Danina Star S.R.L. nr. 425/27.05.2014,  înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 19217/27.05.2014, care, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 35/04.06.2013 modifică şi completează documentatia mai sus mentionată conform solicitărilor Consiliului Judeţean Braşov, se afişează pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele următoarele documente:

1.     Proiectul  de  Hotărâre  al  Consiliului  Local pentru aprobare Plan urbanistic zonal  PUZ „CENTRU SATULUNG ETAPA  I – SĂCELE”,

2.     Memoriu General si Regulament local de urbanism Plan urbanistic zonal  PUZ „CENTRU SATULUNG ETAPA  I – SĂCELE;

3.     Încadrare în teritoriu, analiză planşă existentă, zonificare, reglementări planşă existentă, încadrare în PUG, regim juridic;

Până la data de 09.07.2014, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 –Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – doamna Geta Necula.

print