(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț privind desfășurarea dezbaterii publice din 23 octombrie 2015

În urma dezbaterii publice din data de  23.10.2015, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia dezbaterii publice privind taxa de salubrizare  în cazul contribuabililor persoane fizice, comunicăm următoarele:

Dezbaterea publică a fost convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare.

La şedina de dezbatere au participat:

– d-l Viceprimar – Géczi Gellért;

– d-na inspector Stoica Gabriela;

– d-l Consilier Local Panait Bian Cristian;

– d-na Baciu Anca Elena – Administratorul S.C. Cibin S.R.L.;

– d-na Pripici Luminița – Carmen – Director General al S.C. Cibin S.R.L.;

– d-l Sterpu Ciprian;

Având în vedere că la dezbaterea publică privind taxa de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice  nu au participat și cetățeni ai Municipiului Săcele, care reprezintă grupul țintă al dezbaterii, s-a hotărât reluarea procedurii de organizare și desfășurare a dezbaterii publice arătată mai sus, în conformitate cu  Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare.

print