(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț privind afișarea Planului Parcelar și a Tabelului Parcelar pentru Tarlaua 124

Unitatea administrativ teritorială Săcele, județul Brașov, anunță afișarea Planului Parcelar și a Tabelului Parcelar pentru Tarlaua 124 – Parcelele F1479, F1486, F1493, PS 1496, PS1497, PS1498, F1499, F1500, PS1501, F1502, PS1503, PS1505, F1506, PS1507, PS1508, PS1509, PS1510, PD1512, F1513, PS1514, F1515 pentru o perioadă de 60 zile calendaristice, conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Document atașat

Data de început a afișării: 02/12/2019.

Data de sfărșit a afișării: 30/01/2020.

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății,  nr. 17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet https://www.municipiulsacele.ro

Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului.

print