(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru T215, 220, 221, 96, 272, 311

Conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății, nr.17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro, s-a procedat astăzi 16.07.2021 orele 08:30 la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru Tarla 215 Parcela F3196, Tarla 220  Parcelele F3277, PS3280, Tarla 221 Parcela PS3283; Tarlaua 96, Parcelele F1045, F1050, PS1052; Tarlaua 272 Parcelele HC3838/1, F3837, HC3836, F3835, F3834, F3833, HC3833/3, F3832, F3831, F3855, Tarlaua 311 Parcelele F4078, F4080; pentru o perioadă de 60 zile calendaristice.

Data de început a afișării: 16/07/2021.

Data de sfârșit a afișării: 13/09/2021.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, cam. 13.

print