(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

În atenția proprietarilor de terenuri situate  în T250 – PD3604, TF3596, HC3603; T58 – PD423; T124 – PD1512/2, PD1512/3, PD1512/4; T118, 120, 123 – PD1422, F1427, F1429, F1430, F1431, PS1432, PS1434, PS1435, PS1436, F1437, F1438, F1439, PS1440, PS1474, TF1476; T122-123 – F1458, F1468, F1469, F1470, F1471, F1472; T133 – F1694/4 Detaliu

Unitatea administrativ teritorială Săcele, județul Brașov, anunță afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru T250 – PD3604, TF3596, HC3603; T58 – PD423; T124 – PD1512/2, PD1512/3, PD1512/4; T118, 120, 123 – PD1422, F1427, F1429, F1430, F1431, PS1432, PS1434, PS1435, PS1436, F1437, F1438, F1439, PS1440, PS1474, TF1476; T122-123 – F1458, F1468, F1469, F1470, F1471, F1472; T133 – F1694/4 Detaliu; pentru o perioadă de 60 zile calendaristice, conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 01/02/2021.

Data de sfârșit a afișării: 01/04/2021.

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății, nr.17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, cam. 13.”

print