(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț licitație publică închiriere pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, începând cu data de 08.01.2019, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

1. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere.

2. RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere

Până la data de 18.01.2019, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.
Persoana responsabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este D-l Brânzea Ovidiu.


Descarca Document

Proiect de Hotărâre

Descarca Document

Expunere de motive

Descarca Document

Raport de specialitate

Descarca Document

Caiet de sarcini

Descarca Document

Contract-cadru

Descarca Document

Hartă pășuni

Descarca Document

print