(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț – licitație publică deschisă cu strigare, pentru vânzarea unor terenuri cu interdicție de construire

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, Piața Libertății, nr. 17, organizează în data de 18.09.2019 ora 1400 licitație publică deschisă cu strigare, pentru vânzarea unor terenuri cu interdicție de construire, situate în zona ANL Bolnoc, cu destinația de spațiu verde.

Acte solicitate: conform documentației de licitație.

Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se vor organiza licitații în data de : 25.09.2019 ora 14.00,  02.10.2019 ora 14,00, 09.10.2019, ora 14.00 și 16.10.2019 ora 14.00. Dacă nu se adjudecă se organizează negociere directă în data de 23.10.2019, orele 14,00.

Garanția depusă, taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini rămân valabile, doar cererea de participare trebuie reînnoită și documentele de eligibilitate dacă au expirat, pentru fiecare termen al licitației, inclusiv negociere.

Termenul limită de depunere a cererilor de înscriere la licitație sunt: 17.09.2019 ora 1600, 24.09.2019 ora 16,00, 01.10.2019 ora 16,00 și 08.10.2019 ora 16,00, 15.10.2019 ora 16,00, 22.10.2019 ora 16.00 la Centrul de Informare Cetățeni.

Informații suplimentare : tel. 0268/276164, int.116 – Compartiment Patrimoniu.

print