(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea trupurilor de pășuni (pajiști), proprietatea privată a Municipiului Săcele

Primăria Municipiului Sacele, cu sediul în Săcele, Piața Libertății nr.17, organizează licitaţia publică cu strigare pentru închirierea trupurilor de pășuni (pajiști) în suprafață totală de 1650,82 ha, aflate  în proprietatea privată a Muncipiului Săcele, în vederea desfășurării activităților de pășunat.

Până la data de 25.05.2015 orele 14:00 se vor depune plicurile cu documentele de participare la licitație de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii.

Sedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea vor avea loc la data de 26.05.2015 ora 10:00.

Garanţia de participare la licitaţie este de 17.500 lei, iar copia dovezii achitării se va depune în plicul cu documentele de participare, împreuna cu dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 150 lei şi a taxei de participare la licitație în valoare de 250 lei.

Ofertanţii pot achiziționa documentele de participare  la Primăria Municipiului Săcele, camera nr.13. Contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie.

Detalii legate de licitaţie se pot obţine de la Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru,  telefon 0268/270170.

print