(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț începere proiect ”Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 4, strada General Ion Dragalina, nr. 78, Municipiul Săcele, județul Brașov

UAT Municipiul Săcele implementează In perioada 01.03.2021 – 30.09.2023 proiectul Reabilitare și  modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. General /on Dragalina nr. 78, municipiul Săcele, jud. Brașov, cod SMIS 153400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9 -Sprijinirea regenerații economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 – Dezvoltare localii sub responsabilitatea comunității {DLRC} citește mai departe…

print