(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM

UAT Municipiul Săcele implementează în perioada 24.06.2021 – 31.12.2023 proiectul EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM, cod SMIS 154229, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Bugetul total al proiectului este de 8.794.065,10 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, este de 2.572.459,44 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului populației din teritoriul SDL și, în special, a membrilor comunității urbane marginalizate din ZUM Gârcini la condiții de locuire decentă în vederea creșterii nivelului calității vieții, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate și ieșire din starea de sărăcie și excluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare din ZUM Gârcini prin extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 869 m și a celei de canalizare cu 1.515 m.
  • Creșterea calității vieții pentru familiile din 1.203 locuințe din ZUM ce vor putea beneficia de realizarea investiției.
  • Creșterea calității vieții locuitorilor din ZUM prin asigurarea conectării la rețeaua de apă și canalizare a obiectivelor de investiție complementare “Ansamblu de locuințe sociale” și „Centru Socio-Medical” respectiv prin extinderea rețelei publice de hidranți în zona urbană marginalizată.

Pentru atingerea acestor obiective, se vor realiza următoarele lucrări: execuția unei rețele de distribuție a apei potabile pe Str. Barajului, respectiv a unei rețele de canalizare menajeră cu conductă de refulare și a unei stații de pompare pe Str. Barajului, Str. Martin Luther și Str. George Moroianu.

FIȘA DE PREZENTARE–UAT MUNICIPIUL SĂCELE

print