(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT Construire locuințe sociale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov

UAT Municipiul Săcele implementează în perioada 01.07.2020 – 31.12.2023 proiectul „Construire locuințe sociale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov”, cod SMIS 154044, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Bugetul total al proiectului este de 9.708.697,72 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, este de 9.010.269,45 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului populației din teritoriul SDL și, în special, a membrilor comunității urbane marginalizate din ZUM Gârcini la condiții de locuire decentă în vederea creșterii nivelului calității vieții, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate și ieșire din starea de sărăcie și excluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea fondului locativ municipal cu 24 de locuințe sociale având o suprafață utilă totală de 1.875,36 mp și curți amenajate cu o suprafață totală de 3.875,88 mp în teritoriul ZUM Gârcini;
  • Extinderea rețelei stradale și a celei tehnico-edilitare în ansamblul de locuințe sociale prin realizarea a 2.281 mp de drumuri de acces, 77,89 mp trotuare și 399,25 ml rețele edilitare;
  • Asigurarea accesului la locuințe sociale și servicii locative de calitate superioară pentru minim 72 membri ai comunității marginalizate Gârcini.

Pentru atingerea acestor obiective investiția presupune construcția unui ansamblu de 24 locuințe sociale, cu suprafață utilă totală de 1.875,36 mp și suprafață construită la sol de 1.144,32 mp. De asemenea, se vor amenaja 3.875,88 mp de curți din care 3.076,68 mp spații verzi aferente unităților locative amenajate.

FISA DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SACELE

print