(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)

UAT Municipiul Săcele implementează în perioada 01.07.2020 – 31.12.2023 proiectul „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”, cod SMIS 152298, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Bugetul total al proiectului este de 3.499.973,76 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, este de 3.339.070,82 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului locuitorilor din teritoriul SDL la servicii educaționale, de formare profesională, integrare și menținere pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea calității serviciilor de educație, formare profesională și ocupare destinate locuitorilor din teritoriul SDL prin amenajarea unui Centru Educațional Multifuncțional cu suprafața construită desfașurată de 1.824 mp
  • Achiziția unui set de dotări și echipamente pentru dotarea spațiilor specializate din cadrul Centrului Educațional Multifuncțional: săli pentru activități educative suport, formare profesională, orientare și consiliere profesională, TIC, activități comunitare, conferințe, ateliere pentru prelucrarea lemnului, lacătuș mecanic, construcții, operator montaj linii automate, sală model cameră hotel.

Pentru atingerea acestor obiective, se vor realiza următoarele categorii de lucrări: organizarea de șantier, execuția lucrărilor de construcții (înlocuirea șarpantei și a învelitorii, refacerea finisajelor interioare și exterioare, recondiționarea/înlocuirea elementelor de tâmplarie, execuția unei scări metalice exterioare) și instalații (refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare), inclusiv livrarea și montajul echipamentelor ce intră în componența acestora; dotarea Centrului cu elemente de mobilier și dotări specifice.

FISA DE PREZENTARE–UAT MUNICIPIUL SACELE

print