(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț etapă de încadrare pentru proiectul ,,Execuție rețea canalizare menajeră str. Câmpului, tronson DN1A – Cartier Ștefan cel Mare

Primăria Municipiului Săcele, titular al proiectului ,,Execuție rețea canalizare menajeră str. Câmpului, tronson DN1A – Cartier Ștefan cel Mare” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ,,Execuție rețea canalizare menajeră str. Câmpului, tronson DN1A – Cartier Ștefan cel Mare” propus a fi amplasat în municipiul Săcele, județ Brașov pe strada Câmpului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov,  str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.”

print