(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț de recrutare pentru poziția de membru în consiliul de administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Sacele, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, recruteaza 5 pozitii pentru Consiliul de Administraţie la Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.

 Conditii de Participare

 Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de recrutare-selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A. trebuie să indeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

I. Conditii de participare comune pentru toate cele 6 posturi de administrator

au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;

cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

nu se află în situatii care să îi facă incompatibili cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţieal  al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.

nu au antecedente penale si fiscal care sa ii faca incompatibili pentru  pozitia de administrator

sunt apți din punct de vedere medical;

nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr.  109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

II. Condiții de participare specifice celor 6 posturi de administrator

1. Pentru postul de administrator nr.1 – reprezentantul Autoritatii Publice Tutelare

 • experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome

2. Pentru postul de administrator nr.2,3,4,5,6 – din afara Autoritatii Publice Tutelare

 • experienta de cel putin 5 ani in administrarea sau managementul unor regii autonome sau societati, inclusiv societati din domeniul privat
 • nu pot fi functionari publici sau alte categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice Tutelare sau al altor institutii publice.

III.Documente Necesare Pentru Depunerea Candidaturii

 Dosarele de candidatura se depun in plic inchis pe care se specifica [nume, prenume candidat] si mentiunea [Candidatura pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.] in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului la sediul Primariei Sacele, adresa Str.Piaţa Libertătii nr.17 Municipiul Sacele, Jud.Brasov, registratura.

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Opis documente;
 • Formularul de aplicatie (F1)
 • Curriculum vitae, format Europass, in limba romana;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Actul de identitate (copie);
 • Acte studii/acte formare profesionala (copie)
 • Documente care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe de vechime eliberate de angajatori, etc.in copie)
 • Acordul pentru verificarea informatiilor furnizate in dosarul de candidature (F2)
 • Consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (F3)
 • Declaratia privind incompatibilitatile prevazute la art.. 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice (F4)

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet:  www.municipiulsacele.ro Descarcă formulare

În cazul in care unul dintre documentele mentionate mai sus lipseste din dosarul de candidatura, iar candidatul nu il transmite in timp util, candidatura va fi respinsa.

Persoanele selectate pentru urmatoarea etapa a procesului de recrutare-selectie vor fi informate in scris prin posta electronica.

IV.Criterii de Selectie

Competente:

 • intelegerea activitatii
 • agilitate strategica
 • evaluarea muncii
 • intelegere interpersonala
 • abilitati de organizare

Trasaturi:

 • etica si valori
 • munca in echipa
 • comunicare

 V.Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de recrutare – selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic.

Scrisoare de așteptări: Document atașat

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close