(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț de recrutare pentru poziția de membru în consiliul de administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Sacele, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, recruteaza 5 pozitii pentru Consiliul de Administraţie la Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.

 Conditii de Participare

 Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de recrutare-selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A. trebuie să indeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

I. Conditii de participare comune pentru toate cele 6 posturi de administrator

au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;

cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

nu se află în situatii care să îi facă incompatibili cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţieal  al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.

nu au antecedente penale si fiscal care sa ii faca incompatibili pentru  pozitia de administrator

sunt apți din punct de vedere medical;

nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr.  109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

II. Condiții de participare specifice celor 6 posturi de administrator

1. Pentru postul de administrator nr.1 – reprezentantul Autoritatii Publice Tutelare

 • experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome

2. Pentru postul de administrator nr.2,3,4,5,6 – din afara Autoritatii Publice Tutelare

 • experienta de cel putin 5 ani in administrarea sau managementul unor regii autonome sau societati, inclusiv societati din domeniul privat
 • nu pot fi functionari publici sau alte categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice Tutelare sau al altor institutii publice.

III.Documente Necesare Pentru Depunerea Candidaturii

 Dosarele de candidatura se depun in plic inchis pe care se specifica [nume, prenume candidat] si mentiunea [Candidatura pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A.] in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului la sediul Primariei Sacele, adresa Str.Piaţa Libertătii nr.17 Municipiul Sacele, Jud.Brasov, registratura.

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Opis documente;
 • Formularul de aplicatie (F1)
 • Curriculum vitae, format Europass, in limba romana;
 • Adeverință medicală;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Actul de identitate (copie);
 • Acte studii/acte formare profesionala (copie)
 • Documente care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe de vechime eliberate de angajatori, etc.in copie)
 • Acordul pentru verificarea informatiilor furnizate in dosarul de candidature (F2)
 • Consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (F3)
 • Declaratia privind incompatibilitatile prevazute la art.. 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice (F4)

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet:  www.municipiulsacele.ro Descarcă formulare

În cazul in care unul dintre documentele mentionate mai sus lipseste din dosarul de candidatura, iar candidatul nu il transmite in timp util, candidatura va fi respinsa.

Persoanele selectate pentru urmatoarea etapa a procesului de recrutare-selectie vor fi informate in scris prin posta electronica.

IV.Criterii de Selectie

Competente:

 • intelegerea activitatii
 • agilitate strategica
 • evaluarea muncii
 • intelegere interpersonala
 • abilitati de organizare

Trasaturi:

 • etica si valori
 • munca in echipa
 • comunicare

 V.Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de recrutare – selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic.

Scrisoare de așteptări: Document atașat

print